Kjøp diktet «Hendene» som bryllupskort


Diktet «Hendene» er skrevet av Kjell Morten Bråten.

Diktet må gjerne brukes av alle som ønsker det (se under linken «dikt») men jeg setter pris på at det spørres om lov til å bruke det. Kontakt kjemo@online.no med forespørsel om lov å bruke diktet.

De som ønsker det kan gi en støtte til Unitarforbundet konto nr

Kortet kan også kjøpes.

send Navn og adresse kortet skal sendes til: sms 920 69 689

eller send Mail til kjemo@online.no

pris pr kort kr 50,-

kjøp 2 og få ett gratis for kr 100,-

faktura følger sendingen

image

God sommer!


image

Sommer er en travel tid for oss i Unitarforbundet.

Hver helg har vi tre, fire eller fem vielser.

Vi reiser mye over hele Norge, fra Kristiansand i sør, Førde og Stavanger, og i år er det nordligste Trondheim og Jotunheimen! Aller mest er vi selvfølgelig på øst – og sørlandet.

Vi er overalt i kriker og kroker av det vakre landet vårt – og vet dere?

Vi har verdens beste jobb!!

Å få møte så mange forskjellige mennesker er så givende!

Vi møter lykkelige brudepar og stolte foreldre, spente forlovere og glade brudebarn. Gjestene er pyntet i sin fineste stas og tårene renner visst både blant de og oss vigslere av all denne kjærligheten som bekreftes og deles <3

Nytt i år er også at vi har hatt Ungdomsmarkering (andre kaller det konfirmasjon) for en gutt og en jente i Grenland.

De har valgt vår seremoni i Unitarforbundet, som kanskje er en litt annerledes markering fordi det handler bare om feiringen av den enkelte ungdommen. Vi har sett tilbake og vi har sett fremover, stoppet opp litt for å takke for livet så langt, før man går videre inn i en mer voksen verden. Flotte unike ungdommer!

Vi har også navnedagsfeiringer i år selvfølgelig. Vi ønsker barnet velkommen til verden og feirer det enkelte barnet og at det får sitt navn. Det er en ære så stor å få lov å ha disse seremoniene!

Vi har ventet så lenge på ordentlig sommer i år, men nå kommer den! Det har vært mange nervøse brudepar som har fulgt med på værmeldingene og håpet i det lengste på sol og varme på sin store dag. Og som regel har det gått bra! Når bruden står der så er kaldgufset og små regndråper glemt!

Alt blir vakkert når det handler om kjærlighet og været har aldri klart å stoppe den!

Vi ønsker alle våre brudepar, konfirmanter og dåpsbarn, familie og gjester en flott og kjærlighetsfyllt sommer!!

glad hilsen fra

kjellemann, sunniva, tonje, anneli, anne og merete

image

Unitarforbundet og unitarisk «tro» – kontra Human-etisk forbund og Den Norske Kirke


Jeg møter mange ganger gjester i bryllup som forveksler oss med Human-Etisk Forbund (HEF)

Jeg tror jeg kan si at vi ligner svært lite.

I Unitarforbundet har vi ingen fasit på tro eller Gud. Vi har ingen trosbekjennelse og derfor er vi kalt for et dogmefritt livssynssamfunn. Men kall oss gjerne for trossamfunn – og mange av våre medlemmer har en tro og har også en Gud. Men den store forskjellen er at vi påkaller oss ikke noen sannhet.

Hvert enkelt menneske får lov å tro på det de vil og de får lov å bruke sin tro til det som gjør godt for det mennesket..Sin «Gud» kan de få lov å kalle hva som helst enten det er Gud, Allah, Buddha eller det er en «hellig ku». Litt flåsete sagt kanskje, men det er faktisk sånn at «det du påkaller i livet ditt enten du er trist, glad har problemer eller ønsker å takke for livet – og som du mener selv er til gode for deg og hjelper deg til å bli et godt menneske – er også bra nok for oss.

Det er også bra nok for oss om du ikke har noen tro eller Gud i ditt liv. Menneskeverdet måles ikke i hva man tror på eller er. Menneskeverdet måles i hvordan man er som menneske og hvordan man oppfører seg mot seg selv og andre. I menneskeverdet ligger det at hvert enkelt menneske er i stand til å ta sine egne valg og følge de valgene man tar slik man ønsker.

MEN – hos Unitarer er det også et MEN. Når mennesket tar valg og følger sitt valg så er det viktig at de valgene blir tatt med toleranse for at andre tenker og ER annerledes. Man skal ha respekt for sine medmennesker og ha i tankene at kultur, tro og oppvekst er forskjellig fra land til land, mennesker imellom. Enten du har svart eller hvit hudfarge, er kvinne eller mann, er heterofil eller homofil, er troende eller ikke-troende – så er alle mennesker like mye verdt. Og mennesker skal oppleve å kunne leve sine liv i frihet. Frihet til å få lov å elske hvem man vil, og tro hva man vil. Ja – for Unitarforbundet holder gjerne kardemommeloven lenge! Du skal være god og snill og forøvrig kan man gjøre som man vil.

Så enkelt – men enda så vanskelig!

Fordi vi mennesker er redde for det ukjente. Vi er redde for andre kulturer, andre «troer», andre raser. Vi liker oss godt i det vi er vante med. Før i en verden hvor mennesker beveget seg mindre over landegrenser så kunne det være nok at naboen skapte furore hvis han gjorde noe dagligdas bare på en litt annen måte enn det man var vant til. Skepsis til det «nye» har eksistert i alle år. Da dampskipet første gang kom opp i norske havner trodde man faktisk at dette var slutt på verden! Det var djevelens verk må vite. Ofte har vi ikke noe annet å skylde på en religion eller overtro. Slik er det vel egentlig den dag i dag. Det er mennesker som i dag tror på «åndenes makt», som tror på at ekstremværet skyldes satans makter og at enden er nær, eller som tenker at jeg som homofil er djevelens verk.

Mennesket tror fordi de ikke vet. Mennesker er redde. De forsøker å finne svar og det er naturligere å gå tilbake i tiden til det gode kjente – for noen kan dette være «bibelens ord» – og skylde på den, enn å bruke fornuft og finne naturligere forklaringer. Noen glemmer helt at bibelen ble skrevet for tusener av år siden og at enhver nåtids remedie ville blitt sett på som satans verk – alt fra binders til datamaskin eller fly. Så de en brennende busk så var det ikke i deres tanke at det kunne være et naturfenomen som forårsaket. Det VAR Gud som snakket til dem.

Mange mennesker i dag tror også at det ikke finnes noen Gud. Noen tror at det er slutt på livet når man dør. At det ikke finnes noe liv etter døden. At det meste er tilfeldig og uten forklaring. De mener kanskje at det er tid for å se naturlig på årsaker, ikke skylde på en tro eller si at noe er en tro sin fortjeneste. Humanetikere eller ateister kaller de seg selv og mange melder seg inn i Human Etisk Forbund. De setter seg selv sammen med ordet Humanisme. Ordet betyr menneskelig og er ofte koblet til menneskeverd. Et av målene til Human-etisk forbund er å ville videreutvikle humanismen.  HEF skriver selv på sin hjemmeside:

‘Humanismen er et demokratisk, ikke-teistisk og etisk livssyn som fremholder menneskets rett til og ansvar for å forme og gi mening til sitt eget liv. Humanismen avviser overnaturlige oppfatninger av virkeligheten’. Dette er den internasjonale humanistbevegelsens såkalte minimumserklæring

Humanismens menneskesyn kommer til uttrykk i FNs menneskerettighetserklæring: «Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.» sitat: human.no

Jeg vil se for meg to setninger i det som står ovenfor, som jeg personlig ser som litt motstridende: At «humanismen avviser overnaturlige oppfatninger av virkeligheten» som den internasjonale humanistbevegelsen sier og FNs menneskeretttihetserklæring: … født frie og like i verdighet og rettigheter. .. utstyrt med fornuft og samvittighet… bør handle mot hverandre i broderskapets ånd..

Å avvise overnaturlig oppfatninger av virkeligheten blir for meg som å si at det ikke finnes en Gud. Gud er lik: overnaturlig oppfatning av virkeligheten. Og uansett hvordan jeg snur og vender på det så er og blir det for meg bare en tro.

«Født fri og like i verdighet og rettigheter, utstyrt med fornuft og samvittighet og at mennesker bør handle mot hverandre i broderskapets ånd, forstår jeg mye bedre og jeg mener er en helt annen vinkling av virkeligheten. Ordene fra FN`s menneskerettigheter gir langt større rom for at folk kan ha forskjellig tro men allikevel leve godt sammen.

Human Etisk Forbund fremstår for meg litt som to organsisasjoner i en. De sier de er FOR trosfrihet, men selv aksepterer de ikke «You raise me up»-sangen hvis brudeparet gjerne vil ha den i vielsen sin. De tar ikke hensyn til ønskene til sine medlemmers ønsker, men vil kjøre hardt på at You raise me up er en religiøs sang og kan derfor ikke brukes av Human-etikere. Selv om brudeparet kanskje ikke hadde tenkt på Gud når de gjerne vil ha den sangen på sin store dag. Eller at de ikke vil vie noen i en nedlagt kirke eller kirkeruin, fordi det har med kirken å gjøre. Hvor er humanismen da? Hvor er trosfriheten da? Handler dagen om HEF eller handler dagen om to som elsker hverandre og som synes kirkeruinen er fin og vil gjerne ha «sin sang» i vielsen.

HEF vil også gjerne fjerne Kristendomsfaget fra undervisning i skolen. Det er jeg ikke nødvendigvis uenig i. Jeg synes skolen er til for å lære elevene om alternativene. At elever selv får velge hva de vil tro på. Derfor er alle religioner viktige å lære om. Også HEF sitt alternativ. Eller Unitarforbundet sitt om så er. Jeg er tilhenger av at elever lærer seg at mennesker er forskjellig og at når det kommer til punktet tro eller gud, så tenker ALLE mennesker forskjellig. HEF er ikke mere sant enn ALLAH. Ikke for enkeltmenneskene! Men jeg har et åpent spørsmål til medlemmer av Human-Etisk forbund: Ville det vært greit for dem om faget het HEF? Noen ganger tror jeg at svaret ville vært ja. Akkurat som Den Norske Kirke sier ja til at faget bør hete kristendom.

Jeg skal svare for meg selv og min tro. Faget bør ikke hete Unitar. Hvis jeg skulle ønske et fag i skolen så skulle det hett menneskekunnskap.

Fordi mennesker er ikke bare født nå og lever nå. I bagasjen har vi med oss gudstro, kultur og overtro. Slekt følger slekters gang og hvordan vi menensker lever våre liv kan være forskjellig utifra hva vi er vokst opp med. Se bare på Norge. I trosspørsmål iallefall, er vi oppvokst forskjellig om vi kommer fra bibelbeltet på sørlandet eller om vi er nordnorske eller gudbrandsdøl. Alle kan kalle seg kristne, men jeg tør påstå at trosnivåene kan være høyst forskjellige. Og jeg sier ikke da at den nordnorske som tror, tror mindre enn den fra bibelbeltet. Men kulturen rundt oss gjør troen forskjellig og vi vinkler den annerledes.

Hvem eller hva kan Gud være? Jo – begrepet Gud har mange navn. For de som kaller guden for Allah betyr dette en rekke regler som mennesket skal følge. Skrevet ned i Koranen. Men mennesker som påkaller seg Allah som sin gud lever ikke likt. Akkurat som at det finnes uttallige versjoner av den kristne Guden. De leser alle samme bok – men tolker boken forskjellig. Noen blir katolikker, noen pinsevenner, noen «hverdagskristne». De bekjenner sin tro til omverdenen selv om noen tar det litt mer alvorlig enn andre og går i kirke hver søndag og helligdager og andre går dit bare når de må. Guden eksisterer i deres liv på forskjellige nivåer. Noen kaller seg sågar bibeltro. Jeg vet ikke hva det betyr for jeg vet ikke hvordan man kan leve tro mot bibelen i dag. Ikke bokstavelig iallefall.

Vi Unitarer har ikke noen bok vi følger eller en fasit. Fasiten ligger hos mennesket selv. Selv det å beskrive et godt menneske er det vanskelig å finne et eksakt svar på. I min verden er det mennesker som bryr seg. Så enkelt.

Eller iallefall er det så enkelt som at man sier at: slik jeg lever og tror er ikke nødvendigvis å anbefale. Fordi jeg er enestående. Jeg er unik og har en unik historie og kultur. Jeg lever slik som er riktig for meg og jeg sitter ikke på annen fasit enn det som gjelder for meg. På min livsvei vil jeg gjerne lære om hvordan du lever. Hva funker for deg? Og da bryr jeg meg ikke om du tror på gud eller allah, er kvinne eller mann, er svart eller hvit, hetero eller homo

For meg er du et mysterium uansett! Slik jeg selv vil være. Og jeg er nysgjerrig hver dag på hvem jeg vil bli denne dagen. Det eneste jeg vet er hva jeg gjorde i går og om jeg var et bra medmenneske eller ikke. Stemmen inni meg forteller meg det helt sant. Og for min del kan jeg godt kalle stemmen Gud.

Angående fotografering i våre vielser


1175466_10151851548620350_738667996_n 1175604_10151764484636245_713219883_n 10394115_10152074345076010_704384506073939299_n 10427215_10152074569896010_295567418436005826_n Lotte og kim Andre 2015Noen ganger får vi spørsmål om det er lov å distribuere bilder/video av våre vigslere/seremonimestere og vielsene våre.

Vi er opptatt av at brudeparet skal få så mange gode bilder som mulig. Alle våre seremonier er lagt opp slik at gjester og fotografer skal se hele vielsen, også signering og ringutveksling. For vår del kan alle bilder av vielsen legges ut på Facebook eller andre sosiale medier, også der våre blide og gode vigslere eller seremonimestere er med. Men vi er opptatt av at det er reglene til brudeparet som skal gjelde her. Det kan være greit å spørre brudeparet først om det er lov å legge ut bilder av vielsen deres. Her gjelder vanlig høflighet folkens!

Vi i Unitarforbundet får tilsendt masse takkekort og bilder fra våre vielser. Når brudeparet sender oss dette tar vi det for gitt at vi også kan bruke bildene på hjemmeside og facebookprofil – så sant ikke annet er oppgitt. Derimot bruker vi aldri fulle navn under bildene.

Hvert enkelt brudepar er viktige for oss. Det er veldig hyggelig for oss som jobber i Unitarforbundet å se tilbake på bilder og minnes brudeparet og vielsen.

Så send oss bilder – og si gjerne fra om dere ønsker bare at vi vigslere skal se dem eller om de kan offentliggjøres

Er det offentliggjort bilder som dere ikke ønsker å ha offentliggjort så si ifra til oss

2 Ledige stillinger som vigsler/medforstander og seremonimester i Unitarforbundet


Unitarforbundet er et tros- og livssynsamfunn som har en over 100-årig historie i Norge. Forbundet er enda lite kjent i Norge og har ikke så mange medlemmer enda. Unitarforbundets formål er å fremme medlemmenes rett og mulighet til å utøve hver enkelt sine livssyn. Vi er et dogmefritt tros- og livsynssamfunn, dvs at vi har ingen trosfasit eller trosbekjennelse. Vi mener at vi går livsveien best sammen – hånd i hånd – og ønsker heller å lære av hverandre, mer enn å slå hverandre i hodet med trossannheter.

Hos oss skal det være høyt under taket og plass til alle, så lenge vi har respekt for hverandre når det gjelder tro, kultur, kjønn, legning og rase.

Vi tilbyr seremonier som navnedagsfeiringer, voksenmarkeringer, vielser og begravelser.

Unitarforbundet gjennomfører ca 100 seremonier totalt gjennom et år og antallet er økende.

cropped-1062717_10151702863865865_273558810_n.jpg

 

UNITARFORBUNDET SØKER NY VIGSLER/MEDFORSTANDER og SEREMONIMESTER FRA 2016

Vår fantastiske vigsler Sunniva har valgt å søke andre utfordringer fra 2016.
Derfor søker vi nå en ny vigsler/medforstander!

Vigsleren/medforstanderen i Unitarforbundet må være medlem hos oss og være enig i vårt verdigrunnlag.

Du må være glad i mennesker! Positiv, imøtekommende og glad!

– Du må ha stor interesse for vielser og brylluper

– Du må kunne kommunisere godt både på norsk og engelsk og ha gode taleegenskaper. Ha et godt og tydelig språk

– Du må ha stor toleranse for andres tro og kultur

– Du må ha egen bil og må kunne ha mulighet å være på reise hele dager – også muligheter for flyreiser til de store byene i Norge.

– Du må kunne planlegge din kalender kanskje ett år fremover og må kunne si ja til kanskje 20 – 40 vielser pr sesong som går fra mai – oktober. Antallet utenom disse styrer du i stor grad selv.

– Du bør bo på Østlandet.

Medforstander jobber nært og aktivt med hovedforstander og skal kunne avlaste han med oppgaver tilknyttet seremoniarbeid. Det gjelder også utviklingen av nye satsingsområder som begravelser, navnedagsfeiringer og voksenmarkeringer.

Videre vil medforstander også ha medansvar for å følge opp seremonimestere og fordeling av vielser til disse.

Ny vigsler/medforstander må godkjennes av Fylkesmannen. Du må ha min. Høyskoleutdannelse

Full opplæring vil bli gitt.

Vigsler/medforstander er lønnet pr vielse og har reiser dekket 100 % etter statens satser.

Jobben som vigsler/medforstander kan være travel og utfordrende, men du vil få møte mange flotte mennesker og se masse fine steder over hele Norge!
Jobben er unik og spennende og har store muligheter for den rette!

Vi søker også etter seremonileder.

Seremonileder har ikke vigselsrett, men gjennomfører vielsesseremonier for brudepar som allerede er viet av godkjent vigsler.

Ellers er jobben veldig lik vigsler og med samme betingelser.

Har du spørsmål til stillingen, kan du ta kontakt med
Hovedforstander Kjell Morten Bråten
tlf 92069689
eller sende mail til prest@unitarforbundet.org

Søknad sendes til:

Unitarforbundet
Øvre Elvegate 22
3724 Skien
eller på mail

Bli gjerne medlem i Unitarforbundet – medlemskapet er gratis!


Unitarforbundet er en livssynsorganisasjon som har i sine vedtekter at formålet er:

– å fremme medlemmenes rett og mulighet til å utøve og utvikle sine livssyn.

Organisasjonens kjerneverdi er:

– Fri og ansvarlig søken etter sannhet

– Enkeltmenneskets verdi og verdighet

– Rettferdighet, rimelighet og medfølelse i alle menneskelige relasjoner

– Aksept av alle og fremme av åndelig vekst i fellesskap

– Respekt for at alt er forbundet og del av samme virkelighet, selv om vi oppfatter den forskjellig

Respekt – Toleranse og Frihet!

Send fullt navn, bostedadresse, fødsels og personnummer og mailadresse til

prest@unitarforbundet.org

eller snail-mail Unitarforbundet,  Øvre Elvegate 22, 3724 Skien

 

Du kan lese mer om Unitarforbundet her

 

kjellemann-pc3a5-skateboard-001

Sesongen 2015 er fullbooket!


Unitarforbundet har hatt en enorm etterspørsel etter vielser denne sesongen. Vi har forsøkt å hjelpe så mange som mulig, men nå har vi blitt nødt til å sette en strek.

Vi har takket ja til mer enn 100 vielser i år og dette er rekord i vår historie. Med tanke på at både vigslere og seremonimestere har vanlige jobber ved siden av, så er dette max det vi kan klare å få gjennomført.

Nå er det ikke lenger mulig å søke vielser for sesongen fra mai t.o.m september.

Vi har fortsatt ledig i oktober, november og desember.

Vi er så utrolig takknemmelige for alle som har tatt kontakt med oss. Vi har klart å hjelpe flesteparten av dere som har tatt kontakt med oss. Resten har vi formidlet til andre tros- og livssynssamfunn aller mest til Humanistforbundet  som vi anser for å være det livssynssamfunnet som kanskje ligger oss nærmest og som vi sterkt kan anbefale for de som ikke vi har fått plass til hos oss.

Vi ønsker alle en riktig god sommer – i kjærlighetens tegn!

Ta godt vare på dere selv og alle rundt dere. Størst av alt er kjærligheten!

IMG_3261 – Kopi