Vielsesdatoer 2018

Det begynner allerede å fylles opp for vielser i 2017, men fortsatt mange ledige datoer og tidspunkter igjen. Jeg kan ha opptil 4 vielser på en dag, men tidspunktene må passe med reisetid i mellom – og med gode marginer.

For å se hvor og når de innvilgede vielsene er og ledige datoer – vennligst gå til Unitarforbundets hjemmeside: Unitarforbundet.no (link seremonier- seremonikalender)

Det er lagt ut seremonikalender for 2016, 2017 og 2018